Apakah itu Geran Penubuhan TASKA di Tempat Kerja?

Geran Penubuhan TASKA di Tempat Kerja merupakan peruntukan untuk penubuhan dan penyelenggaraan TASKA di bangunan Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri.

Siapakah yang layak untuk Geran Penubuhan TASKA di Tempat Kerja?

 • Semua pejabat agensi kerajaan di bawah Kementerian/ Jabatan/ Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri adalah layak untuk memohon geran penubuhan ini.
 • Pejabat agensi kerajaan hendaklah memenuhi syarat berikut:
  1. Mempunyai keperluan untuk menubuhkan atau menyelenggarakan TASKA di Tempat Kerja baharu atau sedia ada;
  2. Merupakan pejabat di bawah Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri; dan
  3. Mendapat persetujuan/ kelulusan dari Kementerian/ Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri untuk menubuhkan baharu atau menyelenggarakan TASKA di Tempat Kerja.

Bagaimanakah cara untuk pejabat agensi kerajaan memohon Geran Penubuhan TASKA di Tempat Kerja?

 • Permohonan hendaklah dibuat melalui Kementerian masing-masing dengan merujuk Panduan Permohonan Geran Penubuhan TASKA di Tempat Kerja (GT4) yang telah diedarkan melalui semua Kementerian/ Jabatan/ Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri.
 • Kertas cadangan (GT2) dari pejabat agensi kerajaan hendaklah dihantar melalui Kementerian/ Jabatan/ Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri untuk diselaraskan dan pengesahan oleh KSU/ SUK masing-masing; dan
 • Permohonan dikemukakan kepada KPWKM dengan Borang Permohonan Geran Penubuhan TASKA di Tempat Kerja (GT5) sebelum tarikh tutup permohonan.