Apakah itu Skim Pembiayaan Pembangunan Mampan?

Objektif:

  • Untuk menyokong usaha Kerajaan untuk melaksanakan 17 tujuan pembangunan lestari (SDG) di bawah agenda pembangunan United Nation 2030 untuk pembangunan lestari.

Tujuan:

  • Untuk membiayai pelanggan yang layak yang operasinya menyumbang secara positif kepada salah satu daripada 17 matlamat pembangunan lestari (SDG).

Siapakah yang layak untuk Skim Pembiayaan Pembangunan Mampan?

  • Perkongsian, Private Limited, Syarikat Awam dan Koperasi;
  • Mesti didaftarkan di Malaysia dan terlibat dalam 17 inisiatif seperti yang dikenal pasti oleh United Nations Development Program (UNDP);
  • Mampu menunjukkan sumbangan yang dapat diukur dan berterusan kepada salah satu daripada 17 SDG untuk kepuasan BPMB; dan
  • Pemilikan majoriti 51% oleh rakyat Malaysia.

Bagaimanakah saya boleh memohon untuk Skim Pembiayaan Pembangunan Mampan?

  • Sila hubungi Kumpulan Perbankan Perniagaan di 03-2611 3888 untuk maklumat lanjut.
  • Sila layari Piagam Pelanggan untuk tempoh proses permohonan, pengagihan pembiayaan dan pelepasan.