Apakah itu Skim Pembiayaan Sukan?

 • Skim Pembiayaan Mikro kepada usahawan pengendali/pengusaha fasiliti sukan kaum Bumiputera dan India.
  1. Jumlah pembiayaan yang ditawarkan adalah RM1,000 hingga RM 100,000.
  2. Tempoh bayaran balik pembiayaan adalah 1 tahun hingga 10 tahun.
  3. Kadar pinjaman yang dikenakan adalah sebanyak 4% setahun.​

Siapakah yang layak untuk memohon Skim Pembiayaan Sukan?

 • Usahawan mikro yang layak memohon harus memenuhi kriteria di bawah : ​​
  1. Warganegara Malaysia​
  2. Bumiputera dan Kaum India.​
  3. Berumur 18- 60 tahun ​
  4. Terlibat secara langsung atau separuh masa dalam perniagaan yang dijalankan​
  5. Mempunyai pendaftaran SSM atau Lesen Perniagaan dengan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang sah atau dokumen yang mengesahkan perniagaan yang dijalankan dari Penghulu, Tok Batin, Tuai Rumah, atau Ketua Masyarakat Tempatan​
  6. Mempunyai tempat/lokasi perniagaan yang tetap atau perniagaan yang dijalankan secara bergerak​
  7. Bebas daripada sebarang tindakan muflis
  8. Syarikat 100% hak milik Bumiputera / India ​
  9. Pembiayaan perniagaan sedia ada tidak melebihi RM100,000; dan​
  10. Had Modal Berbayar syarikat tidak melebihi RM300,000

Bagaimanakah cara untuk memohon Skim Pembiayaan Sukan?

 • Usahawan boleh menghantar permohonan melalui:
  1. Pejabat/Cawangan TEKUN yang berdekatan dengan premis / lokasi perniagaan pemohon ATAU
  2. Lawati Laman Khas TEKUN