Apakah Dana Pengangkutan Awam?

Objektif:

  • Untuk meningkatkan penggunaan pengangkutan awam dengan membiayai peningkatan dan pertumbuhan liputan dan perkhidmatan pengangkutan awam.

Tujuan:

  • Membiayai pembelian kenderaan iaitu teksi, bas dan jenis pengangkutan awam lain; dan
  • Untuk membiayai infrastruktur pengangkutan awam yang berkaitan untuk meningkatkan perkhidmatan pengendali dan kemudahan awam.

Siapakah yang layak untuk Dana Pengangkutan Awam?

  • Kepemilikan tunggal, Perkongsian, Private Limited, Syarikat Awam dan Koperasi;
  • Mesti berdaftar di Malaysia; dan
  • Pemilikan majoriti 51% oleh rakyat Malaysia.

Bagaimanakah saya boleh memohon untuk Dana Pengangkutan Awam?

  • Sila hubungi Kumpulan Perbankan Perniagaan di 03-2611 3888 untuk maklumat lanjut.
  • Sila layari Piagam Pelanggan untuk tempoh proses permohonan, pengagihan pembiayaan dan pelepasan.