Apakah itu MARA PRIHATIN POM3.0?

 • Program ini merupakan salah satu inisiatif MARA melalui BAHAGIAN KAWALAN KREDIT (BKK) untuk membantu peminjam Pinjaman Pelajaran MARA yang terkesan dengan pandemik COVID–19 dan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Secara tidak langsung, MARA turut membantu peminjam meringankan beban kredit dalam situasi mencabar ini.
 • Program MARA PRIHATIN : POM 3.0 ini menawarkan beberapa inisiatif seperti berikut (tertakluk kepada syarat yang ditetapkan): -
  1. Moratorium / Penangguhan Bayaran Balik Pinjaman Pelajaran MARA
  2. Penjadualan Semula Bayaran Balik Pinjaman Pelajaran MARA
  3. Alternatif Bayaran Balik Pinjaman Pelajaran MARA Melalui e-Pengeluaran KWSP
  4. Pengurangan Pinjaman Pelajaran MARA (Conversion)
  Inisiatif Manfaat/Terma
  Moratorium
  • Penangguhan bayaran balik Pinjaman Pelajaran MARA selama tiga (3) bulan bermula selepas kelulusan diberikan
  • Tempoh bayaran balik Pinjaman Pelajaran MARA akan dilanjutkan melalui penstrukturan semula bayaran balik pinjaman
  Penjadualan Semula
  • Jumlah bayaran balik bulanan yang lebih rendah iaitu RM100 sebulan selama setahun
  Bayaran Melalui E-Pengeluaran KWSP
  • Membolehkan peminjam membuat bayaran melalui e-pengeluaran KWSP
  Pengurangan Pinjaman Pelajaran MARA(Conversion)
  • Wang komitmen (wang pendahuluan) perlu dibayar oleh peminjam sebelum permohonan Conversion dapat diproses. Bayaran ini akan ditolak daripada jumlah pinjaman pelajaran peminjam. Peminjam perlu membuat bayaran komitmen berjumlah RM300 ini ke dalam akaun Pinjaman Pelajaran MARA peminjam

Siapakah yang layak untuk memohon MARA PRIHATIN POM3.0

Inisiatif Kriteria Peminjam
Moratorium
 • Peminjam yang tidak mempunyai tunggakan bayaran balik atau tunggakan bayaran balik tidak melebihi enam (6) bulan semasa tarikh permohonan; DAN
 • Terkesan dengan pandemik COVID–19 dan PKP yang diumumkan oleh kerajaan
Penjadualan Semula
 • Peminjam Pinjaman Pelajaran MARA yang mempunyai tunggakan pinjaman pelajaran yang tinggi atau jadual bayaran balik bulanan yang tinggi semasa tarikh permohonan (tertakluk kepada syarat yang telah ditetapkan)
Bayaran Melalui E-Pengeluaran KWSP
 • Peminjam yang tidak mempunyai tunggakan bayaran balik atau tunggakan bayaran balik tidak melebihi enam (6) bulan semasa tarikh permohonan; DAN
 • Terkesan dengan pandemik COVID–19 dan PKP yang diumumkan oleh kerajaan
Pengurangan Pinjaman Pelajaran MARA(Conversion)
 • Peminjam yang berjaya menamatkan pengajian sepertimana yang dinyatakan di dalam Perjanjian Pinjaman Pelajaran MARA (tertakluk kepada syarat yang telah ditetapkan)

Bagaimanakah saya boleh memohon MARA PRIHATIN POM3.0?

Inisiatif Cara memohon Dokumen yang diperlu
Moratorium Atas talian di pautan e–Moratorium melalui Sistem e–Baki MARA dari 1 Julai - 30 September 2021 Surat permohonan daripada peminjam Pinjaman Pelajaran atau dokumen sokongan seperti berikut:-
 • Surat permohonan penangguhan bayaran balik pinjaman pelajaran daripada peminjam; ATAU
 • Surat pengesahan pemberhentian kerja daripada pihak majikan sama ada secara paksa atau sebaliknya; ATAU
 • Surat pengesahan mendapat cuti separuh gaji ataupun tanpa gaji; ATAU
 • Pendapatan telah dipotong atau dikurangkan oleh majikan; ATAU
 • Penyata pendapatan perniagaan yang terjejas akibat pandemik COVID-19; ATAU
 • Dokumen-dokumen sokongan lain yang membuktikan pemohon menerima kesan secara langsung disebabkan keadaan di atas.
Penjadualan Semula Emel Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. ; ATAU Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. Tiada dokumen diperlukan
Bayaran Melalui E-Pengeluaran KWSP Atas talian di portal rasmi KWSP: Pautan i-Akaun KWSP Tiada dokumen diperlukan
Pengurangan Pinjaman Pelajaran MARA(Conversion) Atas talian di Pautan ‘e-Conversion’ melalui Sistem e–Baki MARA Dokumen yang perlu dimuatnaik:
 • Salinan transkrip rasmi yang telah disah benar; DAN
 • Salinan skrol yang telah disah benar; DAN
 • Resit bayaran wang komitmen RM300.00