Apakah itu Skim Maritim & Logistik?

Objektif:

 • Memberi bantuan kewangan kepada syarikat sedia ada atau baru yang berurusan dengan atau terlibat dalam aktiviti dan perkhidmatan berkaitan maritim termasuk aeroangkasa dan aktiviti logistik.

Tujuan:

 • Untuk membiayai pemerolehan semua jenis kapal atau pesawat terpakai yang baru / terpakai;
 • Membiayai perolehan tanah, pembinaan infrastruktur galangan kapal / hangar dan mesin dan peralatannya yang berkaitan;
 • Membiayai perolehan tanah, pembinaan bangunan, kilang dan mesin pelabuhan, gudang berikat, halaman pelabuhan dan pengangkutan untuk aktiviti maritim dan aktiviti aeroangkasa;
 • Membiayai aktiviti dan perkhidmatan berkaitan minyak dan gas;
 • Untuk membiayai pemerolehan aset untuk perkhidmatan logistik termasuk gudang, kenderaan dan peralatan yang berkaitan; dan
 • Untuk membiayai sebahagian keperluan modal kerja.

SIAPAKAH YANG LAYAK UNTUK Skim Maritim & Logistik?

 • Perkongsian, Sendirian Berhad dan Koperasi;
 • Berdaftar dan diperbadankan di Malaysia; dan
 • Pemilikan majoriti 51% oleh rakyat Malaysia.

BAGAIMANAKAH SAYA BOLEH MEMOHON UNTUK Skim Maritim & Logistik?

 • Sila hubungi Kumpulan Perbankan Perniagaan di 03-2611 3888 untuk maklumat lebih lanjut.
 • Sila lawati Piagam Pelanggan untuk tempoh proses permohonan, pengagihan pembiayaan dan pelepasan.