APAKAH ITU PROGRAM MODENISASI RANTAIAN NILAI AGROMAKANAN?

Agrobank memperuntukkan RM60 juta untuk Program Modenisasi Rantaian Nilai Agromakanan, dengan pembiayaan sehingga RM1 juta dengan 3.5% setahun untuk sepulluh (10) tahun bagi usahawan sektor pertanian membeli peralatan yang berkaitan dengan teknologi IR4.0.

SIAPAKAH YANG LAYAK UNTUK PROGRAM MODENISASI RANTAIAN NILAI AGROMAKANAN?

  • Individu / Perniagaan;
  • Warganegara Malaysia;
  • Perniagaan milik tunggal atau perkongsian; dan
  • Syarikat hak milik warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 51%) yang ditubuhkan di bawah Akta Syrikat 1965.

BAGAIMANAKAH SAYA BOLEH MEMOHON UNTUK PROGRAM MODENISASI RANTAIAN NILAI AGROMAKANAN?