Apakah itu i-Sinar?

i-Sinar adalah inisiatif untuk membolehkan ahli mengeluarkan wang simpanan mereka dalam Akaun KWSP 1. Ini adalah kemudahan yang disasarkan untuk membantu ahli KWSP yang terjejas dengan wabak COVID-19 dalam mengekalkan kehidupan mereka.

Amaun yang boleh dikeluarkan adalah:

  • Ahli dengan simpanan kurang atau sama dengan RM100,000 dalam Akaun 1 boleh mengeluarkan wang sehingga RM10,000, tertakluk kepada baki simpanan.
  • Ahli dengan simpanan lebih daripada RM100,000 dalam Akaun 1 boleh mengeluarkan sehingga 10% simpanan mereka, dengan had RM60,000.

Siapakah yang layak untuk memohon i-Sinar?

Terdapat dua kategori untuk kriteria kelayakan, iaitu:

  • Kategori 1 (Permohonan bermula 21 Disember 2020)
Pekerja swasta yang kehilangan pekerjaan, cuti tanpa gaji, atau mengalami penurunan gaji pokok lebih daripada atau sebanyak 30%, selepas Mac 2020. Pekerja tidak rasmi (seperti bekerja sendiri, pekerja gig, atau suri rumah) termasuk mereka yang mengalami kerugian pendapatan, pengurangan pendapatan lebih daripada atau sebanyak 30%, dan yang sudah lama tidak menyumbang kepada KWSP.
Permohonan tidak memerlukan dokumen sokongan.

  • Kategori 2 (Permohonan bermula 11 Januari 2021)
Ahli yang layak termasuk pekerja di sektor swasta dan tidak rasmi yang mengalami pengurangan pendapatan lebih daripada atau sebanyak 30%, yang merangkumi gaji pokok, elaun tetap, elaun tidak tetap, elaun lebih masa dan sumber pendapatan lain selepas Mac 2020.
Pengurangan mesti disahkan dengan dokumen sokongan.

Catatan: i-Sinar hanya untuk ahli berumur kurang daripada 55 tahun.

Bagaimanakah saya boleh memohon untuk i-Sinar?

Catatan: Permohonan Kategori 1 bermula 21 Disember 2020 dan Permohonan Kategori 2 bermula 11 Januari 2021.

  • Klik DI SINI untuk memohon melalui i-Sinar Online.
  • Untuk Panduan Pengguna Dalam Talian i-Sinar, klik DI SINI
  • Untuk maklumat lebih lanjut, klik DI SINI untuk Soalan Lazim.
  • Status permohonan dapat disahkan mulai 4 Januari 2021 di Portal i-Sinar.